Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Một con cu to cho vào lồn